Novo

Dokumenti - Istorija

Dokumenti - Istorija


PREVOD vjerodajnica ministra vanjskih poslova Shiegemitsua

PREVOD

H I R O H I T O,

Milošću nebeskom, japanski car, sjedi na
Prijestolje koje je zauzela ista dinastija bez promjena kroz stoljeća
vječan,

Svima kojima će ti pokloni doći, pozdrav!

Ovim ovlašćujemo Mamoru Shigemitsu, Zyosanmi, First
Klasa Imperijalnog Reda Izlazećeg Sunca da mu priloži
potpis po naredbi i u ime nas samih i naših
Vlada do instrumenta predaje koji je potreban
od strane Vrhovnog komandanta savezničkih sila koje treba potpisati.

U potvrdu čega, ovim smo postavili svoj potpis i
prouzrokovao je postavljanje Velikog pečata Carstva.

Održano u našoj palači u Tokiju, ovog prvog devetog dana
mesec dvadesete godine Syowe, što je dve hiljade
šest stotina i pete godine od stupanja cara
Zinmu.

..
| Pečat |
| the | Potpisan: H I R O H I T O
| Carstvo |
!!

Supotpisano: Naruhiko-o
premijer
---------------------------------------
PREVOD vjerodajnica generala Umezua

PREVOD

H I R O H I T O,

Milošću nebeskom, japanski car, sjedi na
Prijestolje koje je zauzela ista dinastija bez promjena kroz stoljeća
vječan,

Svima kojima će ti pokloni doći, pozdrav!

Ovim ovlašćujemo Yoshijiro Umezu, Zyosanmi, First
Klasa Imperijalnog Reda Izlazećeg Sunca da mu priloži svoju
potpis po naredbi i u ime nas samih i naših
Vlada do instrumenta predaje koji je potreban
od strane Vrhovnog komandanta savezničkih sila koje treba potpisati.

U potvrdu čega, ovim smo postavili svoj potpis i
prouzrokovao je postavljanje Velikog pečata Carstva.

Održano u našoj palači u Tokiju, ovog prvog devetog dana
mesec dvadesete godine Syowe, što je dve hiljade
šest stotina i pete godine od stupanja cara
Zinmu.

..
| Pečat |
| the | Potpisan: H I R O H I T O
| Carstvo |
!!

Supotpisano: Yoshijiro Umezu
Načelnik generala
Osoblje Imperijala
Japan Army

Soemu Toyoda
Načelnik generala
Osoblje Imperijala
Japan Army
---------------------------------------
I N S T R U M E N T O F S U R R E N D E R

Mi, djelujući po zapovijedi i u ime cara Rusije
Japan, japanska vlada i japanski carski general
Sjedište, ovim prihvaća odredbe navedene u
izjavu koju su izdali čelnici vlada Sjedinjenih Država
Države, Kina i Velika Britanija 26. jula 1945. u Potsdamu, i
kasnije se pridružio Savez Sovjetske Socijalističke Republike
čl., koje se četiri sile u daljnjem tekstu nazivaju savezničke
Ovlašćenja.

Ovim proglašavamo bezuvjetnu predaju saveznicima
Ovlašćenja japanskog carskog generalštaba i svih
Japanske oružane snage i sve oružane snage pod Japanom
kontrola gdje god se nalazila.

Ovim zapovijedamo svim japanskim snagama gdje god se nalazile i
japanski narod da odmah prekine neprijateljstva, da ga sačuva
i spasiti od oštećenja sve brodove, zrakoplove, te vojne i civilne
vlasništvo i da se pridržavam svih zahtjeva koji mi se nameću
od strane Vrhovnog komandanta savezničkih sila ili od agencija
japanska vlada po njegovom nalogu.

Ovim zapovijedamo japanskom carskom štabu da izda
smjesta zapovijeda zapovjednicima svih japanskih snaga i svih
snage pod japanskom kontrolom gdje god se nalazile da se predaju
uslovno sebe i sve snage pod njihovom kontrolom.

Ovim zapovijedamo svim civilnim, vojnim i pomorskim dužnosnicima da
poštuju i provode sve proglase, te smatrane naredbe i direktive
vrhovnog zapovjednika savezničkih sila kako bi bio primjeren
osudili ovu predaju koju je izdao on ili pod njegovim ovlašćenjem
i upućujemo sve takve službenike da ostanu na svojim mjestima i da
nastavljaju obavljati svoje dužnosti bez borbe, osim ako nije izričito
oslobođen od njega ili pod njegovim autoritetom.

Ovim se obvezujemo za cara, japansku vladu
i njihovi nasljednici da izvrše odredbe Potsdama
Izjavu u dobroj vjeri i izdati sve naredbe i preduzeti
sve radnje koje Vrhovni komandant može zahtijevati za
Savezničkih snaga ili bilo kojeg drugog imenovanog predstavnika
Saveznička ovlaštenja u svrhu primjene te Deklaracije.

Ovim zapovijedamo japanskoj carskoj vladi i
Japanski carski generalštab odjednom oslobodi sve
saveznički ratni zarobljenici i civilni internirci koji su sada pod Japanom
kontrolu i osigurati njihovu zaštitu, njegu, održavanje i
trenutni transport do mjesta prema uputama.

Ovlaštenje cara i japanske vlade da
pravilo da će država biti podređena vrhovnom komandantu
Savezničke sile koje će poduzeti korake koje smatra primjerenim za postizanje
osujećuju ove uslove predaje.

Potpisano u TOKYO BAY, JAPAN u 0904 I
DRUGOG DANA SEPTEMBRA 1945

MAMORU SHIGMITSU
Po zapovijedi i u ime cara
Japana i japanske vlade

YOSHIJIRO UMEZU
Naredbom i u ime Japanaca
Carski generalštab

Prihvaćeno u TOKYO BAY, JAPAN u 0903 I
DRUGI dan SEPTEMBRA 1945.
za Sjedinjene Države, Republiku Kinu, Ujedinjeno Kraljevstvo i
Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika, a u interesu
drugi Ujedinjeni narodi u ratu s Japanom.

DOUGLAS MAC ARTHUR
Vrhovni komandant savezničkih sila

C.W. NIMITZ
Predstavnik Sjedinjenih Država

HSU YUNG-CH'ANG
Predstavnik Republike Kine

BRUCE FRASER
Predstavnik Ujedinjenog Kraljevstva

KUZMA DEREVYANKO
Savez sovjetskih socijalista
Predstavnik republika

THOMAS BLAMEY
Commonwealth Australije
Predstavnik

L. MOORE COSGRAVE
Predstavnik Dominiona Kanade

JACQUES LE CLERC
Privremena francuska vlada
Republički predstavnik

C.E.L. HELFRICH
Kraljevina Holandija
Predstavnik

LEONARD M. ISITT
Dominion Predstavnik Novog Zelanda
---------------------------------------

Prevod primanja o predaji cara Hirohita
dokumenti

P R O C L A M A T I O N

Prihvatanje uslova navedenih u izdatoj Deklaraciji
od strane šefova vlada Sjedinjenih Država, sjajno
Britanija i Kina 26. jula 1945. u Potsdamu i pod
kojih se Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika dosljedno pridržavao,
Zapovedali smo japanskom carskom vladom i
Japanski carski generalštab potpisuje se u naše ime
instrument predaje koji je predstavio vrhovni komandant
za savezničke sile i za izdavanje općih naredbi vojsci
i Pomorske snage u skladu sa smjerom
Vrhovni komandant savezničkih sila. Mi zapovijedamo svim Svojima
ljudi da odmah prekinu neprijateljstva, polože oružje
i vjerno izvršavati sve odredbe Instrumenta
o predaji i općim naređenjima koja su izdali Japanci
Carski generalštab u skladu s ovim.

Ovaj drugi dan devetog meseca dvadesetog
godina Syowe

..
| Pečat |
| the | Potpisan: H I R O H I T O
| Car |
!!

Supotpisano: Naruhiko-o
premijer
Mamoru Shigemitsu
Ministar vanjskih poslova
Iwao Yamazaki
Ministar unutrašnjih poslova
Juichi Tsushima
Ministar finansija
Sadamu Shimomura
Ministar vojni
Mitsumasa Yonai
Ministar mornarice
Chuzo Iwata
Ministar pravde
Tamon Maeda
Ministar obrazovanja
Kenzo Matsumura
Ministar socijalne skrbi
Kotaro Sengoku
Ministar poljoprivrede
i šumarstvo
Chikuhei Nakajima
Ministar trgovine
i industrija
Naoto Kobiyama
Ministar prometa
Fumimaro Konoe
Ministar bez portfelja
Taketora Ogata
Ministar bez portfelja
Binshiro Obata
Ministar bez portfelja
---------------------------------------

INSTRUMENT O PREDANJU
od
Oružane snage Japana i Japana
na Filipinskim ostrvima
do
Zapovjedni general
Snage vojske Sjedinjenih Država, zapadni Pacifik

Kamp John Hay
Baguio, planinska provincija,
Luzon, Filipini, Otoci
3. septembra 1945

Na osnovu i u skladu sa proglašenjem
Japanski car prihvaća uslove navedene u deklaraciji
koje su izdali šefovi vlada Sjedinjenih Država,
Velika Britanija i Kina 26. jula 1945; u Potsdamu i pod-
kojih se Savez sovjetskih socijalističkih republika kasnije pridržavao;
i formalnom instrumentu predaje japanskog carstva
Vlada i Japanski carski generalštab potpisali
u zaljevu Toyko u 0908 2. rujna 1945. godine:

1. Djelujući po zapovijedi i u ime cara Rusije
Japan, japanska carska vlada i japanska carska
Generalštab, ovime se bezuvjetno predajemo
Zapovjednik generala, snaga vojske Sjedinjenih Država, zapadni Pacifik,
sve oružane snage pod kontrolom Japana i vazduha, mora, kopna
i pomoćne, na Filipinskim ostrvima.

2. Ovim zapovijedamo svim japanskim snagama gdje god se nalazile
filipinska ostrva da odmah prekinu neprijateljstva, radi očuvanja
i spasiti od oštećenja sve brodove, avione, te vojne i civilne
imovine, te da se pridržavaju svih zahtjeva koji se mogu nametnuti
od strane zapovjednog generala, Vojske Sjedinjenih Država, Western
Pacific ili njegovi ovlašteni predstavnici.

3. Ovim upućujemo zapovjednike svih japanskih snaga
na Filipinskim ostrvima da odmah izdaju svim snagama pod njihovom vlašću
zapovijedaju da se bezuvjetno predaju i sve snage pod njima
njihovu kontrolu, kao ratnih zarobljenika, do najbližih Sjedinjenih Država
Komandant snaga.

4. Ovim upućujemo zapovjednike svih japanskih snaga
na Filipinskim ostrvima da se predaju netaknuti i u dobrom redu
do najbližeg zapovjednika snaga vojske Sjedinjenih Država, povremeno i
na mjestima koja on vodi, svu opremu i zalihe bilo čega
priroda pod njihovom kontrolom.

5. Ovim upućujemo zapovjednike svih japanskih snaga unutra
filipinska ostrva odjednom osloboditi sve savezničke zatvorenike
rata i civilnih interniraca pod njihovom kontrolom i za njihovo zbrinjavanje
njihovu zaštitu, njegu, održavanje i trenutni transport do
mjesta prema uputama najbližeg zapovjednika snaga vojske Sjedinjenih Država.

6. Ovim se obavezujemo da ćemo prenijeti direktive date u
Gore stavci 1 do 5, svim japanskim snagama u Philip-
borova ostrva odmah svim sredstvima koja su u našoj moći, pa i dalje
predati zapovjednom generalu, snagama vojske Sjedinjenih Država,
Zapadni Pacifik, svi potrebni japanski emisari u potpunosti su ovlašteni
kako bi došlo do predaje japanskih snaga na Filipinima
Ostrva sa kojima nismo u kontaktu.

7. Ovim se obavezujemo da ćemo odmah dostaviti Zapovjedništvu
General, snage vojske Sjedinjenih Država, zapadni Pacifik, priopćenje
oznaku, brojeve, lokaciju i zapovjednike svih Japanaca
oružane snage, kopnene, morske ili vazdušne, na Filipinskim ostrvima.

8. Ovime se vjerno obvezujemo da ćemo se pridržavati svih daljnjih
prigovor, zapovijedi i direktive koje smatra general -zapovjednik,
Oružane snage Sjedinjenih Država, zapadni Pacifik, bit će efikasne za
osujeti ovu predaju.

Potpisano u kampu John Hay, Baguio, Mountain Province, Luzon,
Filipinska ostrva, u 12.10 sati 3. septembra 1945 .:

TOMOYUKI YAMASHITA, DENHICI OKOCHI,
General, Imperijski japanski viceadmiral, Imperijalni Japanac
Najviši komandant armije, mornarica, najviši komandant,
Carska japanska vojska u Imperijalnoj japanskoj mornarici u
filipini. Filipini.

Naredbom i u ime
japanskog carstva
Generalštab

Prihvaćeno u kampu John Hay, Baguio, Mountain Province Luzon
Filipinska ostrva, u 12.10 sati 3. septembra 1945. godine:
Za vrhovnog zapovjednika snaga vojske Sjedinjenih Država na Pacifiku:

EDMOND H. LEAVY,
General -major, SAD
Zamjenik komandanta Vojske Sjedinjenih Država,
Zapadni Pacifik.
---------------------------------------
SJEDINJENE DRŽAVE VOJSKE SNAGE U KOREJI

SJEDIŠTE XXIV KORPUS

URED GENERALNOG ZAPOVJEDNIKA
APO 235 c/o POSTMASTER
SAN FRANSICO, KALIFORNIJA

ZVANIČNA PREDAJA VEĆEG JAPANSKOG TEMELJA,
MORSKE, ZRAČNE I POMOĆNE SILE ZAPOVIJEDAJU U OKVIRU
KOREJA JUG OD 38 SJEVERNIH ZASLONA DO KOM-
POSLOVANJE OPĆIH, VLADI SNAGA VELIKE DRŽAVE U
KOREJA, ZA I U IME ZAPOVEDNIKA-
GLAVNE VOJSKE SJEDINJENE DRŽAVE, PAFIFIĆ

BUDUĆI da je instrument predaje bio 2. dana
Septembra 1945. po zapovijedi i u ime cara Rusije
Japan, japanska vlada i japanski carski poglavar-
kvartale potpisao ministar vanjskih poslova Mamouru Shigemitsu od
mandat i u ime japanskog cara, Japanci
Vlada i Yoshijiro Umezu pod komandom i u ime
japanskog carskog sjedišta i

BUDUĆI da su uslovi Instrumenta predaje bili
kasnije kako slijedi:

"1. Mi, djelujući po zapovijedi jednog u ime cara Rusije
Japan, japanska vlada i japanski carski general
Sjedište, ovim prihvaća odredbe navedene u
izjavu koju su izdali čelnici vlada Sjedinjenih Država
Države, Kina i Great Britian 26. jula 1945. u Potsdamu, i
kasnije se pridružio Savez Sovjetske Socijalističke Republike
čl., koje se četiri moći u daljnjem tekstu nazivaju savezničke
Ovlašćenja.

"2. Ovim proglašavamo bezuvjetnu predaju
Savezničke moći Japanskog carskog generalštaba i
svih oružanih snaga Japana i svih oružanih snaga pod
Japanska kontrola gdje god se nalazila.

"3. Ovim zapovijedamo svim japanskim snagama gdje god se nalazile
i japanski narod da odmah prekine neprijateljstva, radi očuvanja
i spasiti od oštećenja sve brodove, zrakoplove, te vojne i civilne
vlasništvo i da se pridržavam svih zahtjeva koji mi se nameću
od strane Vrhovnog komandanta savezničkih sila ili od agencija
japanska vlada po njegovom nalogu.

"4. Ovim zapovijedamo japanskom carskom štabu da
izdaju odmah zapovijedi zapovjednicima svih japanskih snaga i
sve snage pod japanskom kontrolom gdje god se nalazile da se predaju
bezuslovno sebe i sve snage pod njihovom kontrolom.

"5. Ovim zapovijedamo svim civilnim, vojnim i pomorskim dužnosnicima da
poštuju i provode sve proglase, te smatrane naredbe i direktive
vrhovnog zapovjednika savezničkih sila kako bi bio primjeren
osudili ovu predaju koju je izdao on ili pod njegovim ovlašćenjem
i upućujemo sve takve službenike da ostanu na svojim mjestima i da
nastavljaju obavljati svoje dužnosti bez borbe, osim ako nije izričito
oslobođen od njega ili pod njegovim autoritetom.

"6. Ovim se obvezujemo za cara, japansku vladu
i njihovi nasljednici da izvrše odredbe Potsdama
Izjavu u dobroj vjeri i izdati sve naredbe i preduzeti
sve radnje koje Vrhovni komandant može zahtijevati za
Savezničke sile ili bilo koji drugi imenovani predstavnik
Saveznička ovlaštenja u svrhu primjene te Deklaracije.

"7. Ovim zapovijedamo japanskoj carskoj vladi i
Japanski carski generalštab odjednom oslobodi sve
saveznički ratni zarobljenici i civilni internirci koji su sada pod Japanom
kontrolu i osigurati njihovu zaštitu, njegu, održavanje i
trenutni transport do mjesta prema uputama.

"8. Ovlaštenje cara i japanske vlade da
pravilo da će država biti podređena vrhovnom komandantu
Savezničke sile koje će poduzeti korake koje smatra primjerenim za postizanje
osujećuju ove uslove predaje.

BUDUĆI da su uslovi predaje bili 2. septembra
1945. prema Sjedinjenim Državama, Republici Kini,
Ujedinjeno Kraljevstvo, Sovjetski Savez Socijalističkih Republika i drugi
saveznička ovlaštenja, prihvaćena od japanske carske vlade, i

UZIMAJUĆI u obzir da je 2. septembra 1945. carski general
Štab po nalogu cara naredio je sve svoje
komandanti u Japanu i inostranstvu izazvali japanske oružane snage
i japanske kontrolirane snage pod njihovom komandom da prestanu
neprijateljstva, da polože oružje i ostanu u svojim
predstavljati lokacije i bezuvjetno se predati zapovjednicima
djelujući u ime Sjedinjenih Država, Republike Kine,
Ujedinjeno Kraljevstvo, Britansko carstvo i Savez socijalističkih predstavnika
ublics, i

BUDUĆI da je Carski generalštab, njegovi visoki zapovjednici
i sve kopnene, morske, zračne i pomoćne snage na glavnim otocima
Japana, manja ostrva u susjedstvu, Koreja južno od 38 sjeverno
zemljopisnoj širini i Filipinima upućeno je da se predaju
Vrhovni zapovjednik snaga vojske Sjedinjenih Država, Pacifika i

BUDUĆI da je vrhovni zapovjednik vojske Sjedinjenih Država
Snage, Pacifik imenovale su zapovjednog generala, XXIV
Korpus kao generalna komanda, snage vojske Sjedinjenih Država u
Koreji i kao takvog ga je naložio da djeluje za komandanta-
vrhovnih snaga Vojske Sjedinjenih Država, Pacifik na prijemu
predaja viših japanskih komandanata svih Japanaca
kopnene, morske, zračne i pomoćne snage u Koreji južno od 38
sjeverne geografske širine i svih ostrva koja su joj susjedna. Sada stoga

Mi, dolje potpisani, svi japanski zapovjednici
Japanske kopnene, morske, zračne i pomoćne snage na jugu Koreje
od 38 sjeverne geografske širine, ovim potvrdite:

a. O čemu smo blagovremeno obaviješteni i potpuno obaviješteni
sadržaj Proglasa japanskog cara,
Instrument predaje i gore navedeni nalozi.

b. Da prihvaćamo svoje dužnosti i obaveze prema navedenom
instrumente i naredbe i prepoznaju potrebu za našim strogim
usklađenost s tim i njihovo pridržavanje.

c. Zapovjednički general, Vojske Sjedinjenih Država
u Koreji, uredno je ovlašteni predstavnik Komiteta
vrhovni zapovjednik snaga vojske Sjedinjenih Država, Pacifik i to
mi ćemo u potpunosti i odmah izvršiti i staviti u efikasnost
izvršila njegova uputstva.

Konačno, ovim formalno i bezuvjetno prelazimo na
predati zapovjednom generalu, snagama vojske Sjedinjenih Država
u Koreji, sve osobe u Koreji južno od 38 stepeni sjeverno
Latitude koji su u Oružanim snagama Japana, i sve vojne
instalacije, ubojna sredstva, brodovi, avioni i druga vojna sredstva
opremu ili imovinu bilo koje vrste ili opisa u Koreji,
uključujući sva susjedna ostrva, južno od 38 stepeni
Sjeverna geografska širina nad kojom imamo jurisdikciju ili kontrolu.

U slučaju sukoba ili nejasnoća između engleskog teksta
ovog dokumenta i njegovog prijevoda, engleski će
prevladati.

Potpisano u SEOUL -u, KOREJA u 1630 sati 9. dana
Septembra 1945.

YOSHIO SOZUKI
Viši japanski zapovjednik svih
Japanske kopnene i zračne snage
u Koreji južno od 38 sjeverno
geografska širina.

GISABURO YAMAGUCHI
Viši japanski zapovjednik svih
Japanske pomorske snage u Koreji
južno od 38 sjeverne geografske širine.

Ja, Nobuyuki Abe, propisno imenovan, kvalifikovan i v.d.
Generalni guverner KOREJE ovim potvrđuje da sam pročitao
i u potpunosti razumjeti sadržaj prethodnog Instrumenta
predaje i svih tamo navedenih dokumenata.

Ovime priznajem nametnute dužnosti i obaveze
na mene pomenutim dokumentima, u meri u kojoj se oni odnose na sva pitanja
u mojoj nadležnosti ili kontroli kao generalni guverner Koreje,
i prepoznati neophodnost moga strogog pridržavanja
i pridržavanje toga.

Posebno se sjećam da je zapovjedni general,
SILE VOJSKE DRŽAVE U KOREJI, propisno su ovlaštene
predstavnik vrhovnog zapovjednika, VOJSKE VJEDINJENIH DRŽAVA
SILE, PACIFIC, i to sam potpuno i odmah učinio
izvršavati i provoditi njegova uputstva.

Potpisano u SEOUL -u, KOREJA, u 16:30 sati 9. dana
Septembra 1945.

NOBUYUKI ABE
(Generalni guverner KOREJE)

Prihvaćeno u SEOUL, KOREA, u 1630 sati 9. dana
Septembra 1945. za i u ime vrhovnog komandanta
snaga vojske Sjedinjenih Država, Pacifik.

JOHN R. HODGE
JOHN R. HODGE
General -potpukovnik američke vojske
Zapovjedni general
Snage vojske Sjedinjenih Država u Koreji

THOMAS C. KINCAID
T. C. KINCAID
Admiral, američka mornarica
Predstavnik mornarice Sjedinjenih Država
---------------------------------------

VRHUNSKI SAVEZNI KOMANDANT
JUGOISTOČNA AZIJA

INSTRUMENT PREDAJE JAPANSKIH SILA POD
ZAPOVJEDENJE ILI KONTROLA VRHOVNOG KOMANDANA,
JAPANSKE EKSPEDICIJSKE SILE, JUŽNE REGIJE,
U OKVIRU OPERATIVNOG POZORIŠTA VRHUNSKOG
SAVEZNI KOMANDANT, JUGOISTOČNA AZIJA

1. U skladu sa i u skladu sa:

(a) Instrument predaje koji su potpisali Japanci
opunomoćenici po komandi i u ime
Japanski car, japanska vlada i
Japanski carski generalštab u Toyku dana
2. septembar 1945;

(b) Opšta naredba br. 1, objavljena na istom mjestu
i istog datuma;

(c) lokalni sporazum koji je sačinio vrhovni komandant,
Japanske ekspedicijske snage, južne regije, s
vrhovnog komandanta saveznika, jugoistočne Azije u
Rangun 27. avgusta 1945;

na sve te instrumente o predaji, opći poredak i lokalni
Sporazum Ovaj instrument je komplementaran i u njemu se nalazi
nikako ne zamjenjuje, vrhovnog komandanta, japanskog ekspedicionog
Snage, južne regije (feldmaršal grof Terauchi)
ovime se bezuvjetno predaje Vrhovnom komandantu saveznika,
Jugoistočna Azija (Admiral Lord Lord Mountbatten) sam i
sve japanske morske, kopnene, zračne i pomoćne snage pod njegovom vlašću
komandi ili kontrole i unutar operativnog prostora
Vrhovni saveznički komandant, jugoistočna Azija.

2. Vrhovni komandant, japanske ekspedicijske snage, jug
Regije, obvezuje se osigurati da sve naredbe i upute koje
može povremeno izdavati vrhovni komandant savezničkih snaga,
Jugoistočnoj Aziji, ili od bilo kojeg od njegovih podređenih mornaričkih, vojnih ili
Zapovjednici zračnih snaga bilo kojeg ranga djeluju u njegovo ime
skrupulozno i ​​odmah poslušano od svih japanskih mora, tla, vazduha
i pomoćne snage pod komandom ili kontrolom Vrhovnog
Zapovjednik japanskih ekspedicijskih snaga, južnih regija i
u okviru operativnog pozorišta Vrhovnog savezničkog komandanta,
Jugoistočna Azija.

3. Bilo koja neposlušnost, odlaganje ili nepoštovanje naredbi
ili uputstva koja je izdao vrhovni komandant savezničkih snaga, jugoistok
Aziji, ili koju je u njegovo ime izdao bilo koji od njegovih podređenih mornarica,
Vojni ili zapovjednici zračnih snaga bilo kojeg ranga i bilo kojeg
akcije koju je vrhovni komandant savezničkih snaga, jugoistočna Azija, ili
njegovi podređeni zapovjednici mogu djelovati u njegovo ime
biti štetni za savezničke sile, tretirat će se kao
Vrhovni zapovjednik saveznika u jugoistočnoj Aziji mogao bi odlučiti.

4. Ovaj instrument stupa na snagu od vremena i datuma potpisivanja.

5. Ovaj instrument sačinjen je na engleskom jeziku, tj
jedina autentična verzija. U svakom slučaju sumnje u namjeru ili
znači, odluka vrhovnog komandanta saveznika, jugoistok
Azija je konačna. To je odgovornost vrhovnog komandanta,
Japanske ekspedicijske snage, južne regije, da naprave takve
prevode na japanski prema potrebi.

Potpisano u Singapuru u 0341 sat (G.M.T.) 12. septembra 1945.

SEISHIRO ITAGAKI LOUIS MOUNTBATTAN
(za) VRHUNSKI KOMANDANT Vrhunski ALLIED COMMANDER
JAPANSKE EKSPEDICIJSKE SILE, JUGOISTOČNA AZIJA
JUŽNE REGIJE

-------------------------------------

Priredio Monty "Doc" White (The Cleveland Free -Net - aa201) Distribuiraju Cybercasting Services
Odsjek Nacionalne javne telekomunikacijske mreže (NPTN).

Ovim se daje dozvola za preuzimanje, ponovno štampanje i/ili drugu distribuciju ove datoteke, pod uslovom da je to odgovarajuće
kreditna tačka polazišta se daje pripravljaču (ima) i Nacionalnoj javnoj mreži za telekomunikacije.


Pogledajte video: 7 Najvećih vojnih grešaka u istoriji ratovanja (Novembar 2021).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos