Zanimljivo

Acetalna definicija iz hemije

Acetalna definicija iz hemije

Acetal je organska molekula u kojoj su dva odvojena atoma kiseonika jednostruko vezana za centralni atom ugljenika.
Acetali imaju opću strukturu R2C (ILI ')2.
Starija definicija acetala imala je jednu najmanje jednu R skupinu kao derivat aldehida gde je R = H, ali acetal može sadržavati derivate ketona gde nijedna R grupa nije vodik. Ova vrsta acetala naziva se ketal.
Acetali koji sadrže različite R 'grupe nazivaju se miješani acetali.

Primjeri acetala

Dimetoksimetan je acetalno jedinjenje.

Acetal je takođe uobičajeni naziv za jedinjenje 1,1-dijetoksietan. Složeni polioksimetilen (POM) je plastika koju nazivamo i prosto "acetal" ili "poliacetal".

Izvor

  • IUPAC (1997). Zbirka hemijske terminologije (2. izd.) ("Zlatna knjiga"). "Ketalci." doi: 10.1351 / goldbook.K03376


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos