Zanimljivo

Svojstva alkalnih metala

Svojstva alkalnih metala

Saznajte o svojstvima alkalnih metala, jednoj od grupa elemenata.

Lokacija alkalnih metala na periodičnoj tablici

Alkalni metali su elementi smješteni u grupi IA periodične tablice. Alkalni metali su litijum, natrijum, kalijum, rubidijum, cezijum i francijum.

Svojstva alkalnih metala

Alkalni metali pokazuju mnoga fizička svojstva zajednička metalima, mada su njihove gustine niže od ostalih metala. Alkalni metali imaju jedan elektron u svojoj vanjskoj ljusci, koji je lagano vezan. To im daje najveće atomske radijuse elemenata u njihovim periodima. Njihove niske energije ionizacije rezultiraju njihovim metalnim svojstvima i visokom reaktivnošću. Alkalni metal može lako izgubiti valentni elektron da bi formirao univalentni kation. Alkalni metali imaju malu elektronegativnost. Lako reagiraju s nemetalima, posebno s halogenima.

Sažetak zajedničkih svojstava

  • Niže gustine od ostalih metala
  • Jedan slabo vezan valentni elektron
  • Najveći atomski radijusi u njihovim periodima
  • Niske energije ionizacije
  • Niske elektronegativnosti
  • Vrlo reaktivan

Metalloidi | Alkalne Zemlje | Prelazni metali | Plemeniti gasovi | Rijetke Zemlje | Lanthanidi | Actinides


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos