Zanimljivo

Koliki je pH vode i zašto je to važno?

Koliki je pH vode i zašto je to važno?

Na 25 C, pH čiste vode je vrlo blizu 7. Kiseline imaju pH manji od 7, dok baze imaju pH veći od 7. Budući da ima pH od 7, voda se smatra neutralnom. Ona nije ni kiselina ni baza, ali je referentna točka za kiseline i baze.

Da li je voda bazična ili kisela?

Hemijska formula za vodu obično se piše H2O, ali još jedan način za razmatranje formule je HOH, gdje je pozitivno nabijeni vodikov ion (H+) veže se na negativno nabijeni hidroksidni ion (OH -). To znači da voda ima svojstva i kiseline i baze, pri čemu se svojstva uglavnom uklanjaju.

H+ + (OH)- = HOH = H2O = voda

PH vode za piće

Iako je pH čiste vode 7, voda za piće i prirodnu vodu pokazuje raspon pH jer sadrži otopljene minerale i gasove. Površinske vode obično se kreću od pH 6,5 do 8,5, dok se podzemne vode kreću od pH 6 do 8,5.

Voda s pH manjim od 6,5 smatra se kiselom. Ova voda je obično korozivna i meka. Može da sadrži jone metala, kao što su bakar, gvožđe, olovo, mangan i cink. Ioni metala mogu biti toksični, mogu proizvesti metalni ukus i mogu mrlje učvršćivati ​​i tkanine. Nizak pH može oštetiti metalne cevi i učvršćenja.

Voda s pH većim od 8,5 smatra se baznom ili alkalnom. Ova voda je često tvrda voda, sadrži ione koji mogu formirati naslage kamenca u cijevima i pridonijeti alkalnom ukusu.


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos